Convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’ is een feit!

Vorige week is het convenant preventie gehoorschade muzieksector getekend. De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en staatssecretaris Martin van Rijn namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben afspraken gemaakt over beperking van geluidsniveaus. Het geluid mag niet meer dan 103 dB(A) zijn. In huidige situatie is 110 en 120 dB(A) geen uitzondering.

geluidsniveaus bij evenementen

Deze beperking heeft positieve gevolgen voor de omwonenden, maar vooral voor de bezoekers van evenementen. Beschermende regels voor het gehoor zijn in het geval van de bezoekers nergens in de wetgeving opgenomen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over maximale geluidsniveaus, informatievoorziening aan bezoekers en de beschikbaarheid van gehoorbescherming. Vergelijkbare uitspraken zijn in 2011 gemaakt tussen VVEM, VNPF en de Nationale Hoorstichting. Het convenant is daarop gebaseerd.

Doel van het convenant is een veiliger gehoorklimaat te creëren, rekening houdend met de specifieke verwachtingen van de bezoekers. Gehoorschade door harde muziek onder jongeren is een groeiend probleem. Uit onderzoek in Nederlandse clubs blijkt dat ruim 80% van de bezoekers de muziek te hard vindt en eenzelfde percentage pijnlijke oren overhoudt na het stappen. Volgens wetenschappelijk onderzoek komen er dan ook elk jaar ruim 20.000 jongeren met gehoorschade door vrijetijdslawaai bij. De norm van maximaal 103 dB(A) is nog steeds aan de hoge kant.
80 dB(A) wordt gezien als veilige grenswaarde. Daarboven wordt de kans op gehoorschade steeds groter.

Bezoekers moeten dus beschermd worden. Om dit te bereiken zijn aanvullende afspraken gemaakt. Het convenant verplicht aangesloten leden tot het uitvoeren van metingen tijdens een muziekactiviteit en het toepassen van geluidslimitering. Dit per 1 oktober 2014. De uitkomsten daarvan moeten aan VWS gerapporteerd worden.

Daarnaast zal de preventie van gehoorschade (een geluidsplan) opgenomen moeten worden in betreffende beleidsstukken, zoals het evenementenbeleid.

De VNPF en de VVEM maken een Plan van Aanpak voor de uitvoering van dit convenant. Dit plan zal voor 1 mei 2014 aan het ministerie van VWS worden gestuurd en het moet voor de zomer van 2014 door de stuurgroep besproken worden.

Zie convenant: http://www.vnpf.nl/media/files/definitieve-versie-convenant.pdf