Plattelandswoningen

De wet plattelandswoningen is op 1 januari 2013 in werking getreden.
Met deze wet wordt beoogd voormalige bedrijfswoningen in het buitengebied, die vandaag de dag als burgerwoning worden gebruikt, onder voorwaarden, toch aan te merken als bedrijfswoning.

De officiële berichtgeving:
De wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming als ook om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen) (Stb. 2012, 493), treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-571.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAlle%26spd%3d20121122%26epd%3d20121122%26sdt%3dDatumUitgifte%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4