Samenwerking voor omgevingskwaliteit

Het belang van duurzame kennisnetwerken is duidelijk. De enorme ontwikkeling van kennis, wijzigingen van de wetgeving en zoektocht naar innovatieve oplossingen bevorderen samenwerking. De huidige praktijk van advisering loopt tegen zijn grenzen. Er is meer overzicht en minder sectorale benadering nodig. Het traditionele onderscheid tussen geluid en ruimtelijke ordening is achterhaald. We moeten kennis en methoden uit verschillende disciplines combineren en integreren. n4o beschikt over zeer specialistische en hoogwaardige kennis en ervaring op het gebied van milieu (en specifiek geluid) en ruimtelijke ordening. Daardoor kunnen wij onze expertise inzetten in bredere projecten en daaraan een specifieke meerwaarde geven. En ook een zekere mate van continuïteit te garanderen. Iedereen op eigen vakgebied maar toch samen. Wij zijn: ER Milieu& Planologie, Geluidrapport.nl, SoundForceOne en SurroundConsult.

Samenwerking voor omgevingskwaliteit

Het belang van duurzame kennisnetwerken is duidelijk. De enorme ontwikkeling van kennis, wijzigingen van de wetgeving en zoektocht naar innovatieve oplossingen bevorderen samenwerking. De huidige praktijk van advisering loopt tegen zijn grenzen. Er is meer overzicht en minder sectorale benadering nodig. Het traditionele onderscheid tussen geluid en ruimtelijke ordening is achterhaald. We moeten kennis en methoden uit verschillende disciplines combineren en integreren. n4o beschikt over zeer specialistische en hoogwaardige kennis en ervaring op het gebied van milieu (en specifiek geluid) en ruimtelijke ordening. Daardoor kunnen wij onze expertise inzetten in bredere projecten en daaraan een specifieke meerwaarde geven. En ook een zekere mate van continuïteit te garanderen. Iedereen op eigen vakgebied maar toch samen. Wij zijn: ER Milieu& Planologie, Geluidrapport.nl, SoundForceOne en SurroundConsult.