Spoortrillingen – extra budget voor onderzoek

Duizenden Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ervaren ernstige hinder van de trillingen veroorzaakt door treinen: irritatie, boosheid en onbehagen en ’s nachts verstoring van de slaap. Volgens het RIVM gaat het naar schatting om 1.347.400 mensen van 16 jaar en ouder. Bij ongeveer 40 procent van de woningen in de zone van 300 meter is de maximale trillingssterkte hoger dan de grens waarop trillingen voelbaar zijn. Bij zo’n 1 procent van deze adressen is de maximale trillingssterkte hoger dan de grenswaarde van 3,2 millimeter per seconde.  Goederentreinen worden als meest hinderlijk ervaren.

Voor trillingen door rijdende treinen op bestaande spoorwegen zijn er nog geen wettelijke normen. Het RIVM ontwikkelt op dit moment een standaardmanier om trillingen te berekenen. Bij grootschalige vernieuwingen van het spoor doet ProRail wel onderzoek doen naar trillingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om nieuw onderzoek te doen naar oplossingen voor de trillingshinder langs het spoor. Daarvoor wordt een budget van 20 miljoen euro beschikbaar gemaakt.

Van Veldhoven (17-11-2020): “We weten op dit moment niet wat de beste manier is om trillingen die worden veroorzaakt door langsrijdende treinen tegen te gaan. Maar omdat omwonenden er last van hebben, vind ik het belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de overlast weg te nemen of te beperken.” De staatssecretaris sprak eerder tijdens een werkbezoek met omwonenden.

Er worden onder meer een aantal praktijkproeven uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan de effecten van nieuw bouwmateriaal op een spoorwegovergang, het gebruik van rubberen platen tussen en naast de rails op de dwarsliggers en het toepassen van “under sleeper pads”. Er wordt ook onderzocht of beter onderhoud van de wielen van goederentreinen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van trillingen.

Vanaf het voorjaar 2021 gaat het RIVM weer starten met een onderzoek naar de gezondheidseffecten van trillingshinder. Dat is het vervolg van het onderzoek van in 2013 .

Bronnen:
https://www.rivm.nl/trillingen-langs-spoor
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/extra-budget-voor-onderzoek-naar-oplossing-spoortrillingen