Aanpassing geluidszone industrieterrein Bonegraaf

In de huidige praktijk hebben veel gemeenten te maken met in het verleden gezoneerde industrieterreinen, waar op dit moment geen of alleen enkele grote lawaaimakers zijn. Ook is er behoefte om de zonering aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Ten noorden van de kern van Dodewaard in de gemeente Neder-Betuwe, ligt het industrieterrein Bonegraaf. In verband met de aanpassing van het bestemmingsplan is ervoor gekozen hoe groot de omvang van het gezoneerde gedeelte moet zijn. Daarvoor zijn meerdere opties bepaald. Voor elke optie zijn de voorwaarden voor de zonering, eventuele sanering en bestemmingsplan beeld gebracht.