Akoestisch onderzoek Hotel Van der Valk in Houten

Op het bedrijventerrein “Het Rondeel” in Houten is het hotel Van der Valk gevestigd. Een uitbreiding van het hotel was nodig om het ruimtegebrek op te lossen in het huidige gebouw en de parkeergelegenheid rondom het hotel te vergroten. Om voldoende parkeergelegenheid te creëren is een parkeergarage gerealiseerd met aan de achterkant van het hotel een terras met een ruime groene border. Binnen het bestaande bestemmingsplan was de uitbreiding van het hotel niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet aangetoond worden dat in de toekomstige situatie sprake is van een goede woon- en leefklimaat in de omgeving. Daarvoor heeft SurroundConsult een akoestisch onderzoek uitgevoerd.