Akoestisch onderzoek bedrijfsverzamelgebouwen aan de Hallenweg in Leiden

In verband met de realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen aan de Hallenweg in Leiden heeft SurroundConsult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar industrielawaai. De voorgenomen ontwikkeling moest binnen het zonebeheermodel van het industrieterrein passen. De ontwikkeling voldeed aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan en de hierin aangegeven bedrijfscategorieën. De enige afwijking had betrekking op een beperkte functieverbreding (dienstverlening, sport, maatschappelijk). In dat stadium van het onderzoek was het nog niet exact bekend welke bedrijven gebruik gingen maken van het bedrijfsverzamelgebouw. In het kader van het onderzoek is de geluidsemissie van de ontwikkeling in beeld gebracht.