Akoestisch onderzoek nieuwbouw kantoor Hoogwegt B.V. in Arnhem

Voor de nieuwbouw van het kantoor van Hoogwegt Group B.V. in Arnhem heeft SurroundConsult een akoestisch onderzoek vanwege weg- en railverkeer uitgevoerd. Het kantoor is gebouwd aan de achterkant van het Centraal Station van Arnhem, aan de Amsterdamseweg, op de oude locatie van de voormalige fietsenstalling. Het kantoorgebouw heeft vier verdiepingen met een BVO van 4.800 m2 met daaronder een parkeerkelder met een BVO van 3.000 m2. Om een goed werkklimaat binnen het kantoor te garanderen, is de geluidsbelasting vanwege weg- en spoorverkeer in beeld gebracht. Omdat het gebouw werd voorzien van meerdere installaties is ook de invloed daarvan op de omliggende woningen berekend.

(Bron: www.mertens-weert.nl en architect Diederendirrix)