Akoestisch onderzoek schoolgebouw Sterrenschool Hilversum

In 2018 is voor de Sterrenschool in Hilversum een nieuw schoolgebouw gebouwd. Het is een van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland. Omdat geluid in de onderwijsomgeving belangrijk is (en er voldaan moet worden aan de criteria van ‘Frisse Scholen’), is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin staat beschreven op welke wijze de akoestische kwaliteiten in de leslokalen en in de gymzaal moeten worden gerealiseerd. Vervolgens is de noodzakelijke geluidsisolatie van de scheidingswanden in beeld gebracht.