Geluidbelasting evenemententerreinen in Breda

Breda kent grootschalige, standaard en kleinschalige evenementen en buurtfeesten. Er worden momenteel ongeveer zestig grote en kleinere evenementen georganiseerd, waarvan de geluidsuitstraling en het bereik variëren.

De evenementen hebben meerwaarde, maar ze kunnen ook hinder veroorzaken. Het is belangrijk om te weten welke evenementen onder welke voorwaarden en op welke plekken georganiseerd kunnen worden, zonder overmatige overlast voor de bewoners. Om regels voor evenementen duidelijk te maken is een Notitie ‘Richting aan evenementen’ opgesteld. Daarin is richting gegeven aan de manier waarop de gemeente Breda wil omgaan met evenementen. De gebruikelijke regels zijn alleen niet altijd van toepassing op elke evenementenlocatie. Een akoestisch onderzoek kan een basis bieden voor maatwerkoplossingen per locatie. In verband hiermee is de geluidsbelasting op alle evenementenlocaties in beeld gebracht.