Sanering

In geval van saneringswoningen hebben de gemeenten de verplichting om het geluid van wegverkeer te verminderen. Dat wordt gedaan onder andere door gebruik te maken van een saneringsregeling. Op basis van deze regeling kunnen maatregelen worden getroffen om het geluid te reduceren. n4o begeleidt het saneringstraject, inclusief de aanvragen van subsidie, opstellen van een akoestisch onderzoek (saneringsprogramma), opname van woningen en uitwerking van maatregelen. In samenwerking met aannemers zorgen we voor het opstellen van het bestek en uitvoering van de maatregelen zelf, inclusief controle metingen.