Transformatie bedrijventerrein Kanaalpark in Leiden naar nieuwbouw woningen

Het bedrijventerrein Kanaalpark in Leiden wordt getransformeerd naar een gemengd, stedelijk woon- en werkgebied. Het bestemmingsplan maakt mogelijk om de leegstaande kantoorpanden te slopen en een nieuw appartementencomplex te realiseren. Om de effecten van geluidsbronnen (weg en spoor) in beeld te brengen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.