Trillingsonderzoek Hilversum

Het gebied rondom het station in Hilversum wordt getransformeerd. Aantrekkelijk, dynamisch en groen. Naast het station Hilversum worden twee gebouwen van ca. 25 meter hoog gerealiseerd met een gemengd programma van wonen en werken.
Omdat deze gebouwen dicht bij het spoor staan wordt onderzocht wat gedaan moet worden om een goede woonkwaliteit te garanderen. Daar hoort ook een onderzoek naar trillingen bij. We voeren metingen uit van het spoorverkeer en bepalen de trillingsoverdracht naar de nieuwe gebouwen. Op basis daarvan wordt bepaald of er aanvullende bouwkundige maatregelen nog nodig zijn. Het is belangrijk om mogelijke trillinghinder te voorkomen bij nieuwbouw. Het treffen van maatregelen in bestaande gebouwen is vaak niet eenvoudig.