Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is gepubliceerd

Op 26 maart 2021 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd. De regeling maakt het aanvullingsspoor geluid compleet: regels en instrumenten gericht op het bereiken van de gewenste geluidskwaliteit in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Het doel van het aanvullingsspoor is het voorkomen van de onbeheerste groei van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige gebouwen. Daarvoor worden instrumenten beschikbaar gesteld: geluidproductieplafonds voor industrieterreinen, wegen en spoorwegen in beheer van het Rijk of de Provincie en de basisgeluidsemissie voor andere wegen en spoorwegen. Het aanvullingsspoor geluid bestaat uit de Aanvullingswet geluid, een aanvullingsbesluit en een aanvullingsregeling.

In de Aanvullingswet geluid staan de regels over:
  • verplichte omgevingswaarde van de gemeente voor geluidproductie industrieterrein (artikel 2.11a);
  • verplichte omgevingswaarde van de Provincie voor geluidproductie wegen en aangewezen lokale spoorwegen (artikel 2.13a) en industrieterreinen (artikel 2.12a);
  • verplichte omgevingswaarden van het Rijk voor geluidproductie wegen in beheer bij het Rijk en hoofdspoorwegen (artikel 2.15, tweede lid);
  • beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (artikel 2.16, eerste lid onderdeel c, artikel 2.17, eerste lid, onderdeel c; artikel 2.18, eerste lid, onderdeel f; artikel 2.19, derde lid onderdeel b), voor het beschermen van de gezondheid (artikel 2.28, onderdeel d).

De verplichte omgevingswaarden zijn geluidproductieplafonds die vergelijkbaar zijn met een systematiek met geluidproductieplafonds die al vanaf 2012 voor rijkswegen en hoofdspoorwegen geldt. Dit systeem wordt uitgebreid en gaat ook voor provinciale wegen en industrieterreinen gelden.

In het Aanvullingsbesluit geluid staan instructieregels voor:

  • het beheersen van geluid van industrieterreinen, wegen en spoorwegen (geluidproductieplafonds of basisgeluidsemissie);
  • het toelaten van geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van deze geluidsbronnen;
  • sanering van te hoge geluidsbelastingen langs decentrale infrastructuur.

In het Aanvullingsbesluit geluid staan ook overgangsrechtbesluiten die worden ingetrokken bij het ingaan van de Omgevingswet. In de Aanvullingsregeling geluid zijn technische en praktische onderdelen van het stelsel ingevuld, zoals de reken- en meetmethoden voor het bepalen van het geluidsniveau. De Aanvullingsregeling geluid bevat ook een lijst van regelingen die wordt ingetrokken wanneer de Omgevingswet ingaat.

Meer informatie